Lees hier onze gedragsregels

Beleid

Binnen de sportwereld is er soms sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie.

NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NOB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
Duikteam Lagosta onderschrijft de gedragscode van het NOB en volgt de NOB in haar aanbevelingen

Vertrouwenspersoon/Vervelende situaties binnen de club:

Duikteam Lagosta wil een duikvereniging zijn waar de leden zich veilig en vertrouwd voelen en waar zij met plezier bezig kunnen zijn met het beoefenen van hun sport, ongeacht iemands sportieve capaciteiten, geslacht en/of achtergrond.

Bij iedere vereniging kan iets gebeuren dat niet binnen de normen en waarden van de vereniging past. Denk bijvoorbeeld aan pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan het beledigen van vrouwen, homo’s, lesbiennes of mensen uit andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt. Grensoverschrijdend gedrag is binnen onze vereniging ontoelaatbaar.

Als onverhoopt zo’n situatie ontstaat kun je dit melden bij één van onze bestuursleden of direct bij de vertrouwenspersoon van de NOB:

Martine van de Veen ( 0318-559347 )
vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org
.

Ook kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. Het Centrum Veilige Sport is te bereiken op:

0900-2025590
centrumveiligesport@nocnsf.nl

(of je kunt de chatfunctie gebruiken op hun site.)

De vertrouwenspersoon fungeert als een luisterend oor en als eerste (emotionele) opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je in het vinden van een oplossing en bij het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon heeft geen beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht. Dit laatste omdat het (soms) noodzakelijk is om informatie (binnen het bestuur of met externe partijen) te delen om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon heeft wel een zwijgplicht over de toevertrouwde informatie. Deze zwijgplicht mag doorbroken worden als er sprake is van een strafbaar feit of in een situatie waarbij er gevaar bestaat voor anderen. Als de zwijgplicht wordt doorbroken, dan gebeurt dit altijd in overleg met de betrokkene(n) en met het bestuur. Bij het vermoeden van strafbare feiten zal de vertrouwenspersoon de betrokkene(n) wijzen op de mogelijkheid om (zelf)aangifte te doen (bij de politie) en biedt daarbij ondersteuning aan.