Informatie over contributie
Onderstaande contributies gelden voor het verenigingsjaar van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018

Contributies

per jaar
Volledig lidmaatschap (inclusief lidmaatschap Nederlandse Onderwatersport Bond) € 207,00
Basis lidmaatschap zonder gebruik zwembad en perslucht € 116,00
Basis lidmaatschap inclusief gebruik perslucht (geen gebruik zwembad) € 144,00
Basis lidmaatschap inclusief gebruik zwembad  € 186,00
Vrienden van Lagosta
 Speciaal voor niet-duikers die betrokken willen zijn bij Lagosta. € 57,00
“Vrienden van Lagosta” die bovendien gebruik willen maken van het zwembad voor vrij zwemmen € 141,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vrienden van Lagosta” worden niet automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Indien gewenst dienen zij dit zelf te verzorgen.
Het “Vrienden van Lagosta” lidmaatschap geeft verder dezelfde rechten en plichten als het Basis Lidmaatschap (met of zonder gebruik van het zwembad)

Mocht u graag op een andere manier willen betalen, dan kunt u contact opnemen met penningmeester@lagosta.nl .

De contributie dient binnen 30 dagen na het begin van het verenigingsjaar te worden overgemaakt op de bankrekening van Duikteam Lagosta.

Het bankrekeningnummer van Duikteam Lagosta is: NL77ABNA 041.35.94.564

De contributie voor de NOB wordt per kalenderjaar betaald, dit geldt voor alle leden die op 1 januari van het betreffende jaar lid zijn en hun contributie hebben voldaan.
Indien de contributie per 15 december nog niet is voldaan zullen wij het desbetreffende lid bij de NOB uitschrijven.