OmschrijvingTotaal
per jaar
Volledig lidmaatschap
( € 172,60 contributie Lagosta + € 52,40 Contributie NOB)
€ 225,00
Basis lidmaatschap
(exclusief gebruik zwembad / exclusief perslucht vullen)
( € 80,60 contributie Lagosta + € 52,40 Contributie NOB)
€ 133,00
Basis lidmaatschap inclusief perslucht vullen
(exclusief gebruik zwembad)
( € 111,60 contributie Lagosta + € 52,40 Contributie NOB)
€ 164,00
Basis lidmaatschap inclusief gebruik zwembad
(exclusief perslucht vullen)
( € 152,60 contributie Lagosta + € 52,40 Contributie NOB)
€ 205,00
Speciaal voor niet-duikers die betrokken willen zijn bij Lagosta.
Vrienden van Lagosta€ 63,00 
“Vrienden van Lagosta” die bovendien gebruik maken van het zwembad.€ 150,00
Bovenstaande contributies gelden voor het verenigingsjaar van
1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022

“Vrienden van Lagosta” worden niet automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond. 
“Vrienden van Lagosta” hebben verder dezelfde rechten en plichten als de andere leden.

Mocht u graag op een andere manier willen betalen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@lagosta.nl)

De contributie dient binnen 30 dagen na het begin van het verenigingsjaar te worden overgemaakt naar de bankrekening van Duikteam Lagosta.

Het bankrekeningnummer van Duikteam Lagosta is: NL77ABNA 041.35.94.564

De contributie voor de NOB wordt per kalenderjaar betaald, dit geldt voor alle leden die op 1 januari van het betreffende jaar lid zijn en hun contributie hebben voldaan.
Indien de contributie per 15 december nog niet is voldaan zullen wij het desbetreffende lid bij de NOB uitschrijven.