OmschrijvingContributie
per jaar
Volledig lidmaatschap
(Lagosta contributie € 170,25 + NOB contributie € 51,75)
€ 222,00
Basis lidmaatschap zonder gebruik zwembad en zonder gebruik compressor
(Lagosta contributie € 79,25 + NOB contributie € 51,75)
€ 131,00
Basis lidmaatschap inclusief gebruik compressor (flessen vullen)
(Lagosta contributie € 110,25 + NOB contributie € 51,75)
€ 162,00
Basis lidmaatschap inclusief gebruik zwembad
(Lagosta contributie € 150,25 + NOB contributie € 51,75)
€ 202,00
(Volledig lidmaatschap en basis lidmaatschap is inclusief lidmaatschap van de NOB) 
Speciaal voor niet-duikers die betrokken willen zijn bij Lagosta.
Vrienden van Lagosta€ 62,00 
“Vrienden van Lagosta” die bovendien gebruik willen maken van het zwembad.€ 148,00
Bovenstaande contributies gelden voor het verenigingsjaar van
1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021

“Vrienden van Lagosta” worden niet automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond. 
“Vrienden van Lagosta” hebben verder dezelfde rechten en plichten als de andere leden.

Mocht u graag op een andere manier willen betalen, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@lagosta.nl)

De contributie dient binnen 30 dagen na het begin van het verenigingsjaar te worden overgemaakt naar de bankrekening van Duikteam Lagosta.

Het bankrekeningnummer van Duikteam Lagosta is: NL77ABNA 041.35.94.564

De contributie voor de NOB wordt per kalenderjaar betaald, dit geldt voor alle leden die op 1 januari van het betreffende jaar lid zijn en hun contributie hebben voldaan.
Indien de contributie per 15 december nog niet is voldaan zullen wij het desbetreffende lid bij de NOB uitschrijven.